Jus Gentium

[Past] Roundtable on South China Sea Legal Issues

This event was being co-organized by Jus Gentium and BAU International Law Club. Dr. Nilufer Oral( Member of UN International Law Commission) and Asst.Prof Bleda Kurtdarcan were invited and clarified especially South China Sea Arbitration. At the end of the event, a certificate of participation were given.

Picture (from left): JG Vice President for Marketing Ugur Can Hekim; Asst. Prof. Bleda Kurtdarcan; Dr. Nilufer Oral; Founding President Ozge Erceis; Cagatay Simsek

Ataberk Özcan

Kurucu Başkan

Ataberk Özcan, 1996 Izmir doğumludur. Izmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Ataberk, Jus Gentium’u kurarken, Türkiye’de eksikliğini hissettiği uluslararası kamu alanında farkında yaratmayı ve yine uluslararasında bu alanda çalışan diğer ekol, enstitü ve oluşumları Türkiye ile buluşturarak, yoğun ve sıcak bir politik dönemden geçen bu ülkenin öğrencilerine kendilerini ifade edecek ve diğer perspektif ve düşüncelerle tanışacakları bir platform sağlamayı amaçlamıştır. Bugün, en çok da bunun için çalışmalarını yürütmekte ve ileride dahi bu alanda, uluslararası kamu alanında uzmanlaşmak istemektedir. Evrenselleşen dünyanın, farklı dilden farklı kültürden bir araya gelmiş entegre toplumların ve insan hakları çalışmalarının sevdalısı olmuştur.

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *